Výrazné nabalovaní barvy na hranách

Výrazné nabalovaní barvy na hranách
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Aplikační zařízení
 • Nevhodný způsob aplikace
Nastavení aplikačního zařízení
 • Nastavení příliš vysokého napětí při elektrostatickém nanášení
 • Špatně nastavená úvrať manipulátoru – na hranu
 • Nevhodné nastavení voltampérové charakteristiky
 • Nastaven příliš silný tlak vzduchu (dochází ke sfoukávání barvy na hrany)
Barva (PNH)
 • Vadná šarže práškové barvy
 • Zvlhlá prášková barva
 • Prášek je příliš jemný:
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
Díl a zavěšení
 • Nedostatečně uzemněný díl
Vytvrzovací pec
 • Příliš pomalý náběh teploty při vytvrzování PNH
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků