Velmi nízká vydatnost práškové barvy

Velmi nízká vydatnost práškové barvy
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie pro aplikaci PNH.
Aplikační zařízení
 • Nevhodná technika nanášení, příliš silné vrstvy
 • Opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • Kaskáda nenabíjí
  • Elektroda je poškozena
  • O-kroužek elektrody – nedochází k vedení proudu na elektrodu
  • Prášková hadice je někde prodřená
 • Opotřebované díly TRIBO:
  • Špatné uzemnění lakovacího zařízení
  • Nabíjecí hadice je požkozená
  • Pistole nenabíjí
Nastavení aplikačního zařízení
 • Nanášení příliš silných vrstev barvy
 • Nastaveno podávání příliš velkého množství barvy
 • Nastaveno příliš nízké napětí na elektrostatickém zařízení
 • Pistole je při aplikaci příliš blízko stříkaného povrchu (dochází ke sfoukávání prášku)
Barva (PNH)
 • Nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / Elektrostatika (CORONA)
 • Prášek je vlhký nedrží náboj
 • Prášek je příliš jemný a přicpává dopravní cesty:
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
Díl a zavěšení
 • Nedostatečné uzemnění výrobku
… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot