Struktura je na ploše nerovnoměrná

Struktura je na ploše nerovnoměrná
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Aplikační zařízení
 • Nevhodný způsob aplikace (nerovnoměrně)
 • Kolísání napětí
 • Opotřebované díly u aplikačního zařízení
Nastavení aplikačního zařízení
 • Příliš malá tloušťka nanášené barvy
Barva (PNH)
 • Vadná šarže práškové barvy
 • Zvlhlá prášková barva
 • Smíchání různých typů barev se stejným odstínem
 • Prášek je příliš jemný:
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
Vytvrzovací pec
 • Příliš pomalý náběh teploty při vytvrzování
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků