Rybníčky v laku (velká oka)

Rybníčky v laku (velká oka)
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Tlakový vzduch
  • Vlhký tlakový vzduch
Barva (PNH)
  • Zvlhlá prášková barva
Díl a zavěšení
  • Přischlá odmašťovací lázeň (následnými oplachy se jí nepodařilo opláchnout)
  • Přischlá pasivační lázeň
  • Zanesený poslední oplach a na dílech přisychají soli
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků