Puchýře v laku

Puchýře v laku
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Tlakový vzduch
  • Vlhký tlakový vzduch
Nastavení aplikačního zařízení
  • Velmi vysoké tloušťky nanášeného povlaku
  • Nastaveno velmi vysoké napětí při elektrostatickém nanášení
Barva (PNH)
  • Vadná šarže práškové barvy
  • Zvlhlá prášková barva
  • Smíchání různých typů barev se stejným odstínem
Díl a zavěšení
  • Špatně vysušený základní materiál
  • Pórovitý základní materiál
  • Nedostatečně odmaštěný základní materiál
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků