Příliš silné vrstvy na krajích výrobků

Příliš silné vrstvy na krajích výrobků
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie pro aplikaci PNH.
Tlakový vzduch
 • Nastavení vysokých dopravních tlaků vzduchu (dochází ke sfoukávání prášku na hrany)
Aplikační zařízení
 • Nevhodný způsob aplikace
Nastavení aplikačního zařízení
 • Nastaveno příliš vysokého napětí na elektrostatickém zařízení
 • Špatně nastavená úvrať manipulátorů – na hranu
Barva (PNH)
 • Nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / Elektrostatika (CORONA)
 • Prášek je vlhký, nedrží náboj
 • Prášek je příliš jemný
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
Díl a zavěšení
 • Nedostatečné uzemnění výrobku
 • Nevhodně zavěšený díl
… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot