Při opravách se tvoří vady připomínající kytičky

Při opravách se tvoří vady připomínající kytičky
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie pro aplikaci PNH.
Aplikační zařízení
  • Nevhodný způsob aplikace
  • Nastaveno příliš vysoké napětí a proud při aplikaci
Nastavení aplikačního zařízení
  • Pistole je při aplikaci příliš blízko stříkaného povrchu (dochází ke sfoukávání prášku)
  • Nastaveno příliš vysoké napětí a proud při aplikaci
Barva (PNH)
  • Nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / Elektrostatika (CORONA)
Díl a zavěšení
  • Nedostatečné uzemnění výrobku
0
0
0
0
0
0
0

… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot