Prášek z pistole vychází slabě nebo nevychází vůbec

Prášek z pistole vychází slabě nebo nevychází vůbec
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problemém, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných části technologie pro aplikaci PNH.
Tlakový vzduch
 • Vlhký tlakový vzduch na vstupu do lakovny
 • Nedostatečný tlak vzduchu v systému
Aplikační zařízení
 • Přehnutá / přimáčknutá prášková hadice
 • Zanesené / ucpané dopravní cesty
 • Špatná fluidizace práškové barvy:
  • Příliš velké množství vzduchu (nasává vzduch)
  • Příliš malé množství vzduchu (nenasaje barvu)
 • Opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • Ejektorový blok
  • Ejektorová tryska
  • Ejektor
  • Prášková hadice
 • Opotřebované díly TRIBO:
  • Ejektorový blok
  • Ejektorová tryska
  • Ejektor
  • Nabíjecí hadice
  • Pistole
Nastavení aplikačního zařízení
 • Nastaven příliš nízký dopravní vzduch
Barva (PNH)
 • Prášek je vlhký a přicpává dopravní cesty
 • Prášek je příliš jemný a přicpává dopravní cesty:
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
 • Prášek je příliš jemný a je třeba upravit fluidizaci
… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot