Prášek vychází z pistolí v příliš velkém množství

Prášek vychází z pistolí v příliš velkém množství
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie pro aplikaci PNH.
Tlakový vzduch
 • Příliš vysoký tlak vzduchu v systému
Aplikační zařízení
 • Opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • Ejektor
 • Opotřebované díly TRIBO:
  • Ejektor
  • Pistole
Nastavení aplikačního zařízení
 • Nastaveny příliš vysoké dopravní tlaky
 • Nastaven příliš velký ejektorový vzduch
0
0
0
0
0
0
0
0

… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot