Prášek nevniká do stíněných míst a dutin předmětu

Prášek nevniká do stíněných míst a dutin předmětu
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie pro aplikaci PNH.
Tlakový vzduch
 • Nastavení vysokých dopravních tlaků vzduchu (dochází k vracení vzduchu a tím je znemožněno jeho ulpívání na povrchu výrobků).
Aplikační zařízení
 • Nehodný způsob aplikace
 • Opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • Kaskáda nenabíjí
  • Elektroda je poškozena
  • O-kroužek elektrody – nedochází k vedení proudu na elektrodu
 • Opotřebované díly TRIBO:
  • Uzemnění všech součástí aplikačního zařízení
  • Nabíjecí hadice
  • Pistole
Nastavení aplikačního zařízení
 • Nastaveno příliš vysoké napětí na elektrostatickém zařízení
 • Pistole je při aplikaci příliš blízko stříkaného povrchu (dochází ke sfoukávání prášku).
Barva (PNH)
 • Nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / Elektrostatika (CORONA)
 • Prášek je vlhký, nedrží náboj
 • Prášek je příliš jemný:
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
Díl a zavěšení
 • Nedostatečné uzemnění výrobku
… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot