Povlak se loupe a je křehký

Povlak se loupe a je křehký (barva nemá požadovanou elasticitu)
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Nastavení aplikačního zařízení
  • Velmi vysoké tloušťky nanášeného povlaku
Barva (PNH)
  • Vadná šarže práškové barvy
  • Velký rozdíl v tepelné roztažnosti materiálu a práškové barvy (nevhodná PNH)
  • Zvlhlá prášková barva
Díl a zavěšení
  • Velký rozdíl v tloušťkách materiálu na jednom dílu
Vytvrzovací pec
  • Nedostatečně vytvrzená / vpálená barva
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků