Pod barvou prosvítá základní materiál

Pod barvou prosvítá základní materiál
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Nastavení aplikačního zařízení
  • Příliš malá tloušťka nanášené barvy
Barva (PNH)
  • Špatně zvolená prášková barva
  • Vadná šarže práškové barvy
Díl a zavěšení
  • Příliš kontrastní podkladový materiál
  • Nerovnoměrná konverzní vrstva na základním materiálu
Vytvrzovací pec
  • Nedostatečně vytvrzený / vypálený povlak
  • U některých druhů PNH naopak přepálená barva
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků