Orange peel effect

Orange peel effect
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Nastavení aplikačního zařízení
  • Velmi vysoké tloušťky nanášeného povlaku
  • Velmi nízké tloušťky nanášeného povlaku
  • Nevhodné nastavení voltampérové charakteristiky
Barva (PNH)
  • Vadná šarže práškové barvy
  • Zvlhlá prášková barva
Vytvrzovací pec
  • Příliš pomalý náběh teploty při vytvrzování PNH
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků