Nedaří se nám vylakovat záhyby a dutiny

Nedaří se nám vylakovat záhyby a dutiny
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie pro aplikaci PNH.
Tlakový vzduch
 • Nastavení vysokých dopravních tlaků vzduchu (dochází k vracení vzduchu a tím je znemožněno jeho ulpívání na povrchu výrobků)
Aplikační zařízení
 • Nevhodný způsob aplikace
 • Opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • Kaskáda nenabíjí
  • Elektroda je poškozena
  • O-kroužek elektrody – nedochází k vedení proudu na elektrodu
 • Opotřebované díly u TRIBO:
  • Uzemnění všech součástí aplikačního zařízení
  • Nabíjecí hadice
  • Pistole
Nastavení aplikačního zařízení
 • Nastaven přiliš vysoké napětí na elektrostatickém zařízení
 • Pistole je při aplikaci příliš blízko stříkaneho povrchu (dochází ke sfoukávání prášku)
Barva (PNH)
 • Nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / Elektrostatika (CORONA)
 • Prášek je vlhký, nedrží náboj
 • Prášek je příliš jemný:
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
Díl a zavěšení
 • Nedostatečné uzemnění výrobku
… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot