Barevné tečky / nečistoty v povlaku

Barevné tečky / nečistoty v povlaku
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Tlakový vzduch
 • Vlhký tlakový vzduch
 • Nečistoty v tlakovém vzduchu
 • Olej v tlakovém vzduchu
Aplikační zařízení
 • Nečistoty uvolněné z neudržovaného zařízení
  • Práškové hadice
  • Ejektorové bloky
  • Lakovací pistole
Barva (PNH)
 • Nečistoty zanesené do barvy:
  • Při manipulaci s barvou
  • Ze zařízení při recyklaci PNH
 • Výrobní vada barvy
Díl a zavěšení před vstupem do lakovací kabiny
 • Nečistoty ulpěné na výrobku ještě před lakování:
  • Nedostatečná před povrchová úprava
  • Nečistoty v sušící peci
Vytvrzovací pec
 • Nečistoty z pece
 • Nečistoty uvolněné z dopravníku
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků