Místy krupice ve vytvrzeném laku

Místy krupice ve vytvrzeném laku
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie
Tlakový vzduch
 • Nečistoty v tlakovém vzduchu
 • Vlhký tlakový vzduch
 • Nedostatečný tlak vzduchu v systému (plive pistole)
Aplikační zařízení
 • Nečistoty uvolněné z neudržovaného zařízení
  • Práškové hadice
  • Ejektorové bloky
  • Lakovací pistole
 • Špatně nastavená fluidizace práškové barvy:
  • Příliš velké množství vzduchu (nasává vzduch)
  • Příliš malé množství vzduchu (přicpává se ejektorový blok)
Barva (PNH)
 • Prášek je vlhký a přicpává dopravní cesty
 • Prášek je příliš jemný a přicpává dopravní cesty:
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
 • Prášek je příliš jemný a je třeba upravit fluidizaci
Díl a zavěšení před vstupem do lakovací kabiny
 • Nečistoty ulpěné na výrobku ještě před lakováním:
  • Nedostatečná před povrchová úprava
  • Nečistoty v sušící peci
Vytvrzovací pec
 • Nečistoty z pece
 • Nečistoty uvolněné z dopravníku
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků