Hrudky ve vytvrzeném laku

 Hrudky ve vytvrzeném laku
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Tlakový vzduch
 • Nečistoty v tlakovém vzduchu
Aplikační zařízení
 • Nečistoty nasáté do lakovacího boxu = kontrola okolí kabiny
 • Nečistoty uvolněné z neudržovováného zařízení
  • Dopravníkový systém
  • Lakovací zařízení (kabina, cyklón, práškové hadice…)
Barva (PNH)
 • Nečistoty v barvě:
  • Zanesené při manipulaci s barvou (rozbalovaní krabice / přesypávání mezi zásobníky)
  • Zanesené ze zařízení při recyklaci PNH
  • Výrobní vada
Díl a zavěšení
 • Nečistoty ulpěné na výrobku ještě před lakováním:
  • Nedostatečná před povrchová úprava
  • Nečistoty v sušící peci
Vytvrzovací pec
 • Nečistoty z pece
 • Nečistoty uvolněné z dopravníku
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků