Na lakovaném díle se tvoří puchyře ještě před vypálením

Při aplikaci se tvoří puchýře (ještě před vypálením)
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie pro aplikaci PNH.
Tlakový vzduch
  • Vlhký tlakový vzduch
Nastavení aplikačního zařízení
  • Nastaveno příliš vysoké nabíjení (hlavně u oprav / vícevrstvého lakování)
Barva (PNH)
  • Prášek je vlhký
Díl a zavěšení
  • Nedostatečné vysušený základní materiál
… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot