Matná barva není matná

Matná barva není dostatečně matná
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Tlakový vzduch
  • Vlhký tlakový vzduch
Barva (PNH)
  • Vadná šarže práškové barvy
  • Zvlhlá prášková barva
  • Smíchání různých barev se stejným odstínem
  • Velký podíl recyklátu
Vytvrzovací pec
  • Nedostatečně vypálená prášková barva
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků