Kolísání tloušťky povlaku

Kolísání tloušťky povlaku
Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie pro aplikaci PNH.
Tlakový vzduch
 • Nastavení vysokých dopravních tlaků vzduchu (dochází k odfouknutí části vrstvy barvy)
Aplikační zařízení
 • Nevhodný způsob aplikace
 • Kolísání napětí
 • Opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • Kaskáda nenabíjí stále stejnosměrně
  • Elektroda je poškozena
  • O-kroužek elektrody – nedochází k vedení proudu na elektrodu
 • Opotřebované díly TRIBO:
  • Uzemnění lakovacího zařízení
  • Nabíjecí hadice je poškozena
  • Pistole nenabíjí
Nastavení aplikačního zařízení
 • Pistole je při aplikaci příliš blízko stříkaného povrchu (dochází ke sfoukávání prášku)
 • Pistole je při aplikaci příliš daleko od stříkaného povrchu
 • Vztah mezi rychlostí dopravníku a pohybem pro automatické stříkání není optimální
Barva (PNH)
 • Nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / Elektrostatika (CORONA)
 • Prášek je vlhký, nedrží náboj
 • Prášek je příliš jemný:
  • Velký podíl recyklátu
  • Příliš jemný od výroby
Díl a zavěšení
 • Nedostatečné uzemnění výrobku
 • Nevhodné zavěšení výrobků
… ZPĚT na vady při aplikaci práškových nátěrových hmot