Hrubá struktura je příliš jemná

Hrubá struktura je příliš jemná
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Nastavení aplikačního zařízení
  • Příliš malá tloušťka nanášené barvy
Barva (PNH)
  • Vadná šarže práškové barvy
  • Zvlhlá prášková barva
  • Smíchání různých typů barev se stejným odstínem
  • Prášek je příliš jemný:
    • Velký podíl recyklátu
    • Příliš jemný od výroby
Vytvrzovací pec
  • Příliš pomalý náběh teploty při vytvrzování
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků

 
656