Hotový povlak je příliš měkký

Hotový povlak je příliš měkký
Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.
Barva (PNH)
  • Špatně zvolená prášková barva
  • Vadná šarže práškové barvy
  • Zvlhlá prášková barva
Vytvrzovací pec
  • Nedostatečně vytvrzený / vypálený povlak
  • U některých druhů PNH – Naopak přepálená barva
… ZPĚT na vady a defekty nanesených povlaků